Prírodné pamiatky UNESCO na Slovensku

späť

Tatranský národný park

Tatranský národný park

Jaskyňa Domica

Jaskyňa Domica

Bukový prales Stužica

Bukový prales Stužica

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Národný park Slovenský kras

Národný park Slovenský kras

Gombasecká jaskyňa

Gombasecká jaskyňa

Biosférická rezervácia Východné Karpaty

Biosférická rezervácia Východné Karpaty

Bukový prales Vihorlat

Bukový prales Vihorlat